Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych.

 

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO, informujemy, że Państwa dane osobowe udostępnione na stronie wykorzystywane są przez nasze biuro podróży i podlegają właściwej ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem Państwa danych jest Biuro Podróży Nova Travel, Hanna Rutkowicz, ul. Podmurna 65/5, 87-100 Toruń.

B.P. Nova Travel gwarantuje, że podczas korzystania z naszych usług pozostają Państwo anonimowi.

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się pośrednio (mailowo, listownie, przez internet) lub bezpośrednio (w biurze podróży, telefonicznie). Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko w przypadkach, kiedy: wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, są one niezbędne do realizacji zamówionych świadczeń lub zezwalają na to przepisy prawne (także bez zgody osoby, której dane są przetwarzane). Zakres przetwarzanych danych osobowych to: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, nr telefonu, adres e-mail. Ze względu na przepisy prawne oraz konieczność realizacji świadczeń lub ich rozliczenia, B.P. Nova Travel może przetwarzać także inne Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie.

 

B.P. Nova Travel przetwarza Państwa dane w celu realizacji świadczeń dostępnych w B.P. Nova Travel, takich jak:

  • realizacji usług turystycznych,

  • prowadzenie działań marketingowych,

  • rozpatrywanie wniosków.

Dane są przetwarzane przed zawarciem umowy, w momencie zawierania umów oraz po zawarciu umowy z Państwem lub na rzecz Państwa (dotyczy to również umów zawieranych na odległość, także drogą elektroniczną).
 

B.P. Nova Travel nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem kiedy jest to niezbędne do zrealizowania umów pomiędzy B.P. Nova Travel a osobą, której dane dotyczą oraz jeśli zezwalają na to przepisy prawne (także bez zgody osoby, której dane są przetwarzane). Dostęp do Państwa danych w powyższych przypadkach mają jedynie podmioty będące stronami umów z Państwem i/lub uczestniczą w realizacji zamówionych świadczeń. Są to w szczególności: organizatorzy turystyki, podmioty świadczące usługi hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi bankowe lub ubezpieczeniowe.

 

B.P. Nova Travel w celu zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki chroniące dane podczas przetwarzania. Państwa dane osobowe zabezpieczone są przed udostępnianiem i przetwarzaniem danych przez osoby nieupoważnione, a także przed ich kradzieżą, zmianą, uszkodzeniem, utratą lub innym, niż w ustawie o ochronie danych osobowych, przetwarzaniu danych osobowych.


Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. B.P. Nova Travel świadcząc usługi drogą elektroniczną przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie i celach, które dopuszcza prawo, w tym także za Państwa zgodą inne dane, które są niezbędne do zrealizowania świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Dane zbierane automatycznie.
1. Jeżeli korzystają Państwo z usług telekomunikacyjnych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (np. dostęp do strony internetowej B.P. Nova Travel). Państwa dane telekomunikacyjne są generowane i przetwarzane przez B.P. Nova Travel automatycznie oraz nie można ich powiązać z Państwa danymi osobowymi.
2. Systemy informatyczne ze względów technicznych mogą automatycznie pobierać dane typu: rodzaj systemu operacyjnego czy rodzaj przeglądarki internetowej, by móc obsłużyć wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną czy statystykę państwa aktywności na stronie B.P. Nova Travel. Dane te zbierane są wyłącznie w celach statystycznych i nie są powiązywane z Państwa danymi osobowymi.

 

Osoby trzecie i niepełnoletnie.
1. W przypadku dokonywania przez Państwa czynności na rzecz osób trzecich (np. zgłoszenia innych uczestników imprezy turystycznej czy zakup biletów) musicie Państwo posiadać ich zgodę na przekazanie B.P. Nova Travel ich danych osobowych, które są konieczne dla dokonania tychże czynności.
2. Dane osobowe niepełnoletnich osób mogą być podawane B.P. Nova Travel przez ich prawnych opiekunów.


Prawa osób
1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych przez B.P. Nova Travel w takim stopniu, w jakim te dane są konieczne do prawidłowego wykonania tych usług.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, jak również do kontroli przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z tego uprawnienia, należy skontaktować się z B.P. Nova Travel poprzez mail: biuro@nova-travel.pl


COOKIES.

Zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Biuro Podróży Nova Travel, Hanna Rutkowicz, ul. Podmurna 65/5, 87-100 Toruń.
 

I. Definicje

1. Administrator - oznacza Biuro Podróży Nova Travel, Hanna Rutkowicz, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, który działa w domenie nova-travel.pl.
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane Cookies przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów czy innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego tą drogą. Pliki te zezwalają zidentyfikować oprogramowanie, które jest wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do indywidualnych preferencji każdego Użytkownika. Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu i przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po czym zapisane informacje zostają trwale usunięte z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych czy żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia jednak nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych czy żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Po skorzystaniu z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz zoptymalizowania korzystania ze stron internetowych Serwisu.
- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i jego lokalizację oraz odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb;
b. Realizacji procesów, które są niezbędne dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te umożliwiają rozpoznanie podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych preferencji;
c. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
- tworzenia anonimowych statystyk, pomagających zrozumieć sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co wpływa na ulepszanie ich zawartości oraz struktury;
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści ofert partnerów
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]


IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie oraz w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik ma możliwość usunięcia w każdej chwili pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach ich twórców, m.in.:Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, oraz na stronie Wszystko o ciasteczkach.

 

 

logo Nova Travel
Facebook Nova Travel - aktualne oferty

ul. Podmurna 65/5,   87-100 Toruń

          

            

 

 

pon. -  pt.       10.00 - 15.00

sob.                  nieczynne

Od ponad 20 lat na rynku turystycznym, z dużą wiedzą i doświadczeniem, ale nadal z pasją i zaangażowaniem -  szukamy najlepszych ofert dopasowanych do naszych klientów.  Zapraszamy!

ul. Podmurna 65/5,   87-100 Toruń

             tel.  (56) 6210270 /  (56) 6522564

              biuro@nova-travel.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Od ponad 20 lat na rynku turystycznym, z dużą wiedzą i doświadczeniem, ale nadal z pasją i zaangażowaniem -  szukamy najlepszych ofert dopasowanych do naszych klientów.  Zapraszamy!

O nas